Flödesmätare

Flödesmätare eller Flödesgivare används för att mäta flöden i system. Detta gör man genom att på olika sätt omvandla, räkna eller mäta ett eller flera värden för att få ut en avläsningsbar enhet och på så sätt det flödesmätning man eftersöker. Flödesmätning är ofta extremt viktigt för företag, både för egen del rent ekonomiskt (att exempelvis vid en bensinstation ge för mycket bensin per betalt antal liter) och trovärdhetsmässigt (att inte ta betalt för mer än kunden faktiskt får). Därför är det ofta extremt viktigt att mätningarna blir så korrekta som möjligt. Vid andra tillfällen (skolor i undervisningssyfte eller hemmabruk i en oljepanna) så kanske man nöjer man sig med en mer icke så exakt mätning. Olika metoder att mäta används beroende på förutsättningar och om det är gas eller vätska man ska mäta samt vilken densitet/viskositet vätskan har. Flödesmätare finns både som stationära, portabla och handhållna utföranden och prisskillnaderna kan vara stora beroende på vad man ska mäta och hur exakt man vill att mätningen ska vara.

En del flödesmätare är känsliga för vätskans egenskaper så som densitet, andra inte. För andra kan närvaro av föroreningar i vätskan ställa till bekymmer.

Flödesmätnig, att mäta flöden.

Exempel på dessa är volymetriska mätare, ultraljudsmätare, induktiva mätare, massflödesmätare, strypflänsmätare, ovalhjulsmätare, turbinhjulsmätare och differenstrycksmätare.

När man ska mäta vill man helst hitta en bra sträcka att utföra flödesmätningen på. Ett bra riktmärke är att hitta en raksträcka där längden uppgår till tio gånger rörets diameter före mätningen och fem gånger efter, detta för att få ett så korrekt resultat som möjligt.
Är man osäker vilken typ av mätare man ska införskaffa sig är det bra att vända sig till oss och en certifierad yrkesman för råd för att undvika dyra och onödiga felköp. Dessa kan ofta även hjälpa till med både installation, kalibrering och utbildning med din mätare vilket kan spara både tid och pengar.
Man måste även räkna med alla faktorer som kan ge felaktiga resultat så som skadade mätare, okalibrerad eller felaktigt kalibrerad utrustning, förkorta sträckor där mätningarna görs samt om mätaren eller vätskan/gasen är temperatur och tryckkänsliga.

Flödesmätning genom ultraljudsteknik/akustisk teknik, Mäter man med hjälp av ultraljudsteknik får man hög noggrannhet i mätningarna. Finns både utanpåliggande handhållna modeller och genomströmmande modeller som med ultraljud mäter med och motströms. Beröringsfria mätare är ofta önskvärt om man inte vill göra ingrepp på systemet vilket ofta är efterfrågat.

Mätning via självinduktans , Att mäta självinduktans, vilket är kortfattat att läsa av det förhållandet mellan det magnetiska flödet och strömstyrkan. Används på konduktiva vätskor.

Mätare är utanpåliggande och oftast utan rörliga delar vilket ger en lång livslängd.
Fördel är att signalen är okänslig för förändringar i viskositet, temperatur, koncentration, tryck samt eventuella partiklar i vätskan.

Ovalhjuls/kolvhjulsmätare/lamellhjul med volymetrisk mätmetod

Dessa finns i olika utformningar beroende på vätskans viskositet. Lamellhjulsmätare används typiskt vid högviskösa vätskor som exempelvis olja eller diesel. Ovalhjul fungerar med alla vätskor och exempelvis ringkolv används vid lågviskösa vätskor. Man mäter med hjälp av rotation av kemiskt motståndskraftiga magneter. Ger bra mätningar och den relativt enkla konstruktionen ger ofta en lång livslängd på mätarna. Nackdel med dessa är att ett eventuellt tryckfall samt att föroreningar i vätskan kan medföra blockeringar. Då det är mekaniska delar kräver dessa en del underhåll. Denna metod är väldig vanlig och exempelvis hittar man exempelvis ofta ovalhjul i äldre oljeeldade pannor.

Massflödes/Corolismätare

Massan av en vätska som passerar en gränsyta per tidsenhet. Mätaren består av en öppning och ett utlopp. Inne i flödesmätaren finns en liten ventil som reglerar hur mycket flödet är. För att mäta det aktuella flödet värmer man upp en liten slinga av vätskan och mäter före och efter. Med hjälp av att värmekapaciteten för ämnet är en känd faktor kan man då beräkna det totala flödet. Dessa är mätare är ofta dyra, men har andra fördelar. Förutom att få fram flödet kan man även mäta densitet och temperatur.
Obduktionsmätare/Strypflänsmätning/differenstrycksmätning
Finns i lite olika utformningar, men kortfattat mäter man genom exempelvis en förträngning i ett rör som i flödet orsakar en sammandragning av den strömmande vätskan kan man mäta det statiska trycket strax innan och strax efter vätskan har passerat strypflänsen och genom en matematisk ekvation därmed få fram det aktuella flödet. Dessa är ofta lätta att installera, kalibrera och felsöka.

Turbinflödesmätning

Används vid lågviskösa vätskor. Kan även användas för mätning av gaser. Fungerar som det låter, vätskan eller gasens flöde får en turbin att rotera och därmed går att mäta, oftast via en magnetisk puls.
För små rörstorlekar rekommenderar vi att mätare från Captor-serien. Då det inte är några rörliga delar invändigt i rören så riskerar man därmed inget tryckavfall. Captor-serien mäter genom den kaliometriska/termiska metoden.

Termiska flödesmätare använder två stycken temperatursensorer. Den ena av dessa sensorer är uppvärmd och när flödet är noll så har man delta T mellan givarna på exempelvis 30 grader. När flödet sedan ökar minskar delta T, vilket ger det direkta måttet på massflödet. Att veta vilken typ av mätare som lämpar sig bäst är inte alltid det lättaste för en lekman. Vi erbjuder därför våra kunder en proffsig kundtjänst som står till tjänst och svarar på alla era frågor. Kontakta oss så hjälper vi er att para ihop era behov med den flödesmätningsteknik som passar just er bäst. Naturligtvis erbjuder vi er alltid snabb och fri support för bästa möjliga service!

Besöksadress

Södra förstadsgatan 114 214 28 malmö

EN DEL AV WALLOX.SE

Shop
0 items Cart
My account

OFFERTFÖRFRÅGAN